Δικαιούμενα δάνεια (πλην στεγαστικών), από τους δημοσίους υπαλλήλους. Εκτύπωση
ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 14/06/2005
Αρ. Πρωτ.:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062982
Website: www.poyef.gr
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης


ΘΕΜΑ: Δικαιούμενα δάνεια (πλην στεγαστικών), από τους δημοσίους υπαλλήλους.


Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

Σε απάντηση ερωτημάτων από συναδέλφους σχετικά με τα δάνεια που δικαιούμαστε, ως δημόσιοι υπάλληλοι, σας γνωρίζουμε:

Μ.Τ.Π.Υ.
Δικαιολογητικά:
 • 1. Αίτηση (υπάρχει έτοιμο έντυπο).
 • 2. Βεβαίωση αποδοχών, ετών υπηρεσίας και Φ.Ε.Κ. διορισμού.
 • 3. Ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση (για τοκετό, γάμο ή θάνατο).
 • 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, θανάτου ή ανακοίνωση γάμου.
 • 5. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας, για την περίπτωση στεγαστικής ανάγκης.
 • 6. Επιτόκιο 4%, έξοδα 3%+0,20%.
 • 7. Αποπληρωμή δανείου σε 3 χρόνια (36 δόσεις).
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
2-10 3.500€ 103,22€
10-20 5.000€ 147,46€
20-25 6.000€ 176,95€
25-άνω 8.000€ 235,94€


Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Δικαιολογητικά:
 • 1. Αίτηση (υπάρχει έτοιμο έντυπο).
 • 2. Βεβαίωση αποδοχών, ετών υπηρεσίας και Φ.Ε.Κ. διορισμού.
 • 3. Ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση (για τοκετό, γάμο ή θάνατο).
 • 4. Επιτόκιο 4%, έξοδα 5%+0,20%.
 • 5. Αποπληρωμή δανείου σε 3 χρόνια (36 δόσεις).
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
5 - και άνω 3.000€ 89,91€


ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δικαιολογητικά:
 • 1. Αίτηση (υπάρχει έτοιμο έντυπο).
 • 2. Βεβαίωση αποδοχών, ετών υπηρεσίας και Φ.Ε.Κ. διορισμού.
 • 3. Φωτοαντίγραφο Ε1 εφόσον κατοικείται και αν είναι μισθωμένο και φωτοαντίγραφο Ε2 του τελευταίου έτους. Εάν η κατοικία αποκτήθηκε το τελευταίο διάστημα και δεν φαίνεται στα παραπάνω έγγραφα, τότε αντ'ιγραφο συμβολαίου.
 • 4. Επιτόκιο 6%, έξοδα 2,4%.
 • 5. Αποπληρωμή σε πέντε χρόνια (60 δόσεις) ή σε δέκα χρόνια (120 δόσεις).
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
1 - και άνω 10.000€ 112,03€ (αποπληρωμή σε δέκα χρόνια)
195,59€ (αποπληρωμή σε πέντε χρόνια)ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ